Website

Một lựa chọn đúng, một website nổi bật

Hơn 914 phương án thiết kế được cập nhật thường xuyên

9 1 4


Sổ kiểm kho

Bước 1: Chọn Danh mục => Kho hàng => Sổ kiểm kho.Bước 2: Quản lý Sổ kiểm kho với các thao tác: thêm, sửa, xóa.Lưu ý:&n..

xem thêm

Quản lý sổ kho

Bài viết hướng dẫn thêm, sửa, xóa cho Sổ phiếu nhập kho, thao tác tương tự với Sổ phiếu xuất kho, Sổ phiếu kiểm kho và Sổ chuyển ..

xem thêm

Sổ phiếu nhập kho

Bước 1: Chọn Danh mục => Kho hàng => Sổ phiếu nhập kho.Bước 2: Quản lý Sổ phiếu nhập kho với các thao tác: thêm, xóa, ..

xem thêm

Sổ phiếu xuất kho

Bước 1: Chọn Danh mục => Kho hàng => Sổ phiếu xuất kho.Bước 2: Quản lý Sổ phiếu xuất kho với các thao tác: thêm, xóa, sửa.L..

xem thêm

Sổ chuyển kho

Bước 1: Chọn Danh mục => Kho hàng => Sổ phiếu chuyển kho.Bước 2: Quản lý Sổ chuyển kho với các thao tác: thêm, xóa, sửa.Lưu..

xem thêm