Website

Một lựa chọn đúng, một website nổi bật

Hơn 914 phương án thiết kế được cập nhật thường xuyên

9 1 4


Cấu hình hệ thống

Cấu hình hệ thống để cài đặt Ký tự, Số ký tự, Số trước và Theo chi nhánh mà khi thêm Chứng từ / Phiếu / Mã phiếu chúng ta không p..

xem thêm

Người dùng

Tạo Nhóm người dùng và Người dùng sử dụng phần mềm khi đăng nhập.Bước 1: Quản lý Nhóm người dùng1. Để vào màn hình chính, tại mục..

xem thêm

Phân quyền

Phân những quyền được sử dụng trong phần mềm của từng người dùng.Bước 1: Để vào giao diện phân quyền, ta chọn mục Danh mục => ..

xem thêm

Email & SMS

Dùng để gửi email và sms cho khách hàng với nội dung được thêm vào sẵn.Liên hệ với chúng tôi để có được dịch vụ Email và SMS tốt ..

xem thêm