Website

Một lựa chọn đúng, một website nổi bật

Hơn 914 phương án thiết kế được cập nhật thường xuyên

9 1 4


Xem sổ phiếu

Sơ lược các sổ phiếuBao gồm các mục trong menu: Sổ phiếu bán hàng, Sổ phiếu nhập trả hàng, Sổ phiếu sửa đồ, Sổ phiếu đặt cọc.+ Sổ..

xem thêm

Quản lý sổ phiếu

Với các chức năng: xoá, sửa, đã giao, đã thanh toán và chuyển kho.+ XóaNhấn nút +Xóa để xoá.Lưu ý: - Xoá được dùng cho Sổ ph..

xem thêm

In hoá đơn bán hàng

In hoá đơn mua sản phẩm cho khách hàng.+ In trực tiếp khi thêm Hoá đơn (F7)Bước 1: Khi đang ở màn hình Bán hàng (F7), ta nhấn nút..

xem thêm

Thêm phiếu bán hàng và trả hàng

Bước 1: Để thêm phiếu bán hàng, có 3 cách:1. Nhấn chọn nhanh Bán hàng hoặc F7 (thường dùng cho nhân viên) để thanh toán sản phẩm...

xem thêm