Website

Một lựa chọn đúng, một website nổi bật

Hơn 914 phương án thiết kế được cập nhật thường xuyên

9 1 4
Start up 129.000
VNĐ / tháng
Speed up 269.000
VNĐ / tháng
Success 369.000
VNĐ / tháng
Glory 499.000
VNĐ / tháng
Dữ liệu 1.000 đơn vị 2.000 đơn vị 3.000 đơn vị Không giới hạn
Dung lượng web 300 MB Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Email cao cấp Tối đa 01 địa chỉ Tối đa 03 địa chỉ Tối đa 05 địa chỉ Tối đa 05 địa chỉ
Ngôn ngữ Việt Anh hoặc Việt Anh và Việt Anh và Việt