Website

Một lựa chọn đúng, một website nổi bật

Hơn 914 phương án thiết kế được cập nhật thường xuyên

9 1 4
24
Aug

Đơn vị tính

Để vào màn hình chính Đơn vị tính, ta chọn Danh mục  menu -> Hàng hoá -> Đơn vị tính.+ ThêmBước 1: Nhấn nút  +Thê..

xem thêm
24
Aug

Báo cáo Kho

Giao diện báo cáo các mục trong menu Kho như: - Tồn kho: thống kê số lượng hàng hóa có trong kho. - Nhập xuất tồn: xem ..

xem thêm
24
Aug

Báo cáo bán hàng

Giao diện báo cáo các mục về Bán hàng như: - Chi tiết bán hàng: liệt kê các mặt hàng được bán trong ngày. - Tổng hợp bá..

xem thêm
24
Aug

Kết quả kinh doanh

Giao diện báo cáo Kết quả kinh doanh thể hiện theo biểu đồ, có thể lựa chọn xem theo Ngày, Chi nhánh.Lưu ý: nhấn  để cập nhậ..

xem thêm
24
Aug

Xem sổ phiếu

Sơ lược các sổ phiếuBao gồm các mục trong menu: Sổ phiếu bán hàng, Sổ phiếu nhập trả hàng, Sổ phiếu sửa đồ, Sổ phiếu đặt cọc.Sổ p..

xem thêm
24
Aug

Quản lý sổ phiếu

Với các chức năng: xoá, sửa, đã giao, đã thanh toán và chuyển kho. XóaNhấn nút  để xoá.Lưu ý: - Xoá được dùng cho ..

xem thêm
24
Aug

In hoá đơn bán hàng

In hoá đơn mua sản phẩm cho khách hàng. In trực tiếp khi thêm Hoá đơn (F7)Bước 1: Khi đang ở màn hình Bán hàng (F7), ta nhấn..

xem thêm
24
Aug

Thêm phiếu bán hàng và trả hàng

Bước 1: Để thêm phiếu bán hàng, có 3 cách:1. Nhấn chọn nhanh Bán hàng hoặc F7 (thường dùng cho nhân viên) để thanh toán sản phẩm...

xem thêm
24
Aug

Sổ kiểm kho

Bước 1: Chọn Kho hàng  menu Danh sách  Sổ kiểm kho.Bước 2: Quản lý Sổ kiểm kho với các thao tác: thêm, sửa, xóa.Lưu ý:&..

xem thêm
24
Aug

Quản lý sổ kho

Bài viết hướng dẫn thêm, sửa, xóa cho Sổ phiếu nhập kho, thao tác tương tự với Sổ phiếu xuất kho, Sổ phiếu kiểm kho và Sổ chuyển ..

xem thêm
24
Aug

Sổ phiếu nhập kho

Bước 1: Chọn Kho hàng  menu Danh sách  Sổ phiếu nhập kho.Bước 2: Quản lý Sổ phiếu nhập kho với các thao tác: thêm, xóa,..

xem thêm
24
Aug

Sổ phiếu xuất kho

Bước 1: Chọn Kho hàng  menu Danh sách  Sổ phiếu xuất kho.Bước 2: Quản lý Sổ phiếu xuất kho với các thao tác: thêm, xóa,..

xem thêm
24
Aug

Sổ chuyển kho

Bước 1: Chọn Kho hàng  menu Danh sách  Sổ phiếu chuyển kho.Bước 2: Quản lý Sổ chuyển kho với các thao tác: thêm, xóa, s..

xem thêm
24
Aug

Tồn kho đầu kỳ

Thống kê tất cả các hàng hoá ở các kho, cài đặt Đơn vị tính - Số lượng - Đơn giá cho lần đầu nhập kho hàng. Bước 1: Để vào màn..

xem thêm